Obróbka cieplna Poznań

Obróbka cieplna Poznań to tak naprawdę zbiorcza nazwa obróbek materiałów wykonanych z metalu. Polega ona na odpowiednim wygrzewaniu, nagrzewaniu i chłodzeniu materiałów do konkretnych temperatur z określoną szybkością. Powoduje ona zmiany własności stopu w stanie stałym. Celem stosowania obróbki cieplnej jest między innymi zmiana właściwości plastycznych i mechanicznych metalu poprzez zmianę jego struktury. Obróbkę cieplną przeprowadza się także przy zastosowaniu dodatkowych czynników, takich jak obróbka chemiczna czy mechaniczna.

Obróbka cieplna Poznań – podział:

 • Obróbka cieplno-plastyczna:

z przemianą izotermiczną

wysokotemperaturowa

niskotemperaturowa

 • Obróbka cieplno-chemiczna

nasycanie wieloma pierwiastkami

nasycanie jednym pierwiastkiem

 • Obróbka cieplna zwykła

przesycanie i starzenie

hartowanie i odpuszczanie

wyżarzanie

 • Obróbka cieplno-magnetyczna

 

Obróbka plastyczna Poznań

Obróbka plastyczna to metoda obróbka metali i ich stopów. Polega ona na tym, iż przy pomocy odpowiedniego narzędzia, na metal wywierany jest nacisk przekraczający granicę plastyczności tego stopu. Celem obróbki plastycznej jest trwała zmiana kształtu oraz wymiarów obrabianego przedmiotu. Kolejnym celem jest zmiana struktury przedmiotu, która spowoduje zmianę jego właściwości mechanicznych. Obróbka plastyczna metalu może przebiegać na zimno, półgorąco lub gorąco. Wszystko to zależy od temperatury rekrystalizacji obrabianego metalu oraz od szybkości odkształcenia w odniesieniu do prędkości rekrystalizacji. Ze względu na sposób obróbki wyróżniamy:

 • kucie – czyli kształtowanie materiału za pomocą uderzenia młota, kowarki lub za pomocą nacisku prasy,
 • wyciskanie – materiał zostaje umieszczony w pojemniku, a następnie zostaje kształtowany za pomocą wyciskania z matrycy,
 • walcowanie – materiał zostaje zgniatany przez walce, które są napędzane,
 • tłoczenie – tłoczeniu poddawane są blachy i taśmy, które zmieniają kształt bez widocznej zmiany grubości,
 • ciągnienie – materiał jest kształtowany dzięki przeciąganiu go przez oczko ciągadła.

 

Zalety obróbki plastycznej

 • Niezaprzeczalnym atutem jest fakt, iż obróbka plastyczna umożliwia nadawanie metalom skomplikowanych kształtów, które przy wykorzystaniu innych technologii są wręcz niemożliwe do osiągnięcia.
 • Polepsza nie tylko właściwości mechaniczne, ale także fizyczne przerabianego materiału.
 • Zachowuje ciągłość włókien, dzięki czemu wyrób ma lepsze właściwości mechaniczne.

Obróbka cieplna Poznań – tylko z firmą Grafor!

Zapraszamy do kontaktu oraz na naszego facebooka!

obróbka cieplna Poznań